Om mer än en sjättedel av de röstande i riksdagen vill ha en prövning om vilandeförklaring så blir det så. Och det troliga är att det blir ny prövning om vilandeförklaring, Prövningen kommer att göras av riksdagens Konstitutionsutskott (KU).

Om KU, som har borgerlig majoritet, inte anser att vilandeförklaring behövs måste utskottet också fråga vad Lagrådet tycker i frågan.
Prövningen ska gälla om Lavallagen strider mot de grundläggande fri– och rättigheter som finns i Sveriges grundlag.

Blir beslutet i KU att vilandeförklaring inte behövs går lagförslaget tillbaka till riksdagens kammare. Då är det majoriteten där som avgör om lagen ska antas eller inte.