SVAR: Ju fler kommunalare som tar på sig uppdrag, desto större genomslagskraft kan våra ståndpunkter få. Men det förs också ständigt diskussioner om vilka konflikter som kan uppstå när en person har både politiskt och fackligt uppdrag. Är det att sitta på två stolar? Det beror på. Visst kan det uppstå problem kring trovärdigheten inför både partiet och Kommunals medlemmar. Men det är det personliga ställningstagandet och den egna förmågan, som avgör hur det går att balansera det fackliga uppdraget och det politiska.En medlem med förtroende-uppdrag i Kommunal kan mycket väl ha politiskt uppdrag i ”egen” nämnd. Det bidrar till att nämnden får goda kunskaper om hur verksamhet bedrivs. Det är däremot olämpligt att en person med förhandlingsuppdrag gentemot nämnden dessutom är politiker i samma nämnd. Det leder ofta till otydlighet och misstro om man ena dagen deltar i ett politiskt beslut och andra dagen förhandlar i samma fråga.