Jag betraktar Dig,
ser Din utslitna kropDin krökta rygg
Dina skorviga händer
som dag efetr dag,
kväll efter kväll
sänkts i skurhinkens grunliga vatten.
Nigande har Du tagit emot
allmosor från herrskapet Du slitit för.
Du är nu gammal, men Din blick är ung.
Du är min mor och jag älskar Dig!!