Det går redan nu att som medlem i Kommunal gå in på Mitt Kommunal via Kommunals hemsida. Där kan man skapa ett konto och få viktig information om till exempel försäkringar, löner och arbetstider och skapa grupper där man kan diskutera olika frågor.
– Vi kommer successivt att bygga ut Mitt Kommunal med allt mer material för medlemmar, men till en början kommer det att finnas mest material för förtroendevalda, säger Emma Nilsson på Kommunals förbundskontor.

När KommunalNytt slutade skickas ut som papperstidning till alla förtroendevalda förra året och bara fanns som blädderbar pdf på nätet, tappade tidningen många läsare.
Nu återuppstår en pappersupplaga, Mitt Kommunal kommer att skickas ut till alla förtroendevalda en gång i månaden fram till valet.
Många pekade på riskerna med att dra in KommunalNytt som papperstidning, varför lyssnade inte förbundet?
– Vi ville pröva en annan lösning, det är kostsamt att skicka ut tidningar, säger David Samuelsson. Han är kommunikationschef på Kommunal, men på väg till nytt jobb på Socialdemokraternas riksdagsgrupp.
– Man kan inte lägga på ständigt nya uppgifter utan måste välja ibland. Men det här året händer mycket i Kommunal, därför har vi valt att skicka ut Mitt Kommunal som papperstidning. Sen kommer den och satsningen på nätet att utvärderas. Vi ser att allt fler medlemmar använder nätet, 40 procent av nya medlemmar kommer in via nätet.