I LO-förbunden styrs avtalsrörelsen av män, något som LOs vice ordförande Ulla Lindqvist tycker är fel.
– De avtalssekreterare vi har är bra, men ur demokratisk synpunkt är det viktigt att alla är representerade och att det finns fler kvinnor vid förhandlingsborden.
Ulla Lindqvist tror att det beror på en lång tradition inom facket. De tyngsta uppdragen, och dit räknas avtalssekreteraren, har traditionellt gått till män.
– Det finns en bild av att det ska vara bestämda typer som slår näven i bordet, säger hon till LO-tidningen.

Kommunals avtalssekreterare är Håkan Pettersson och hans mandat går ut vid kongressen i juni.
På arbetsgivarsidan däremot finns det 40 procent kvinnor.