SVAR: Nej, det har han inte rätt att göra. Man kan fundera över om chefen ställer samma fråga till en man som söker arbete. Även om du skulle skriva under att du förbinder dej att inte bli gravid inom fem år är ett sådant papper inte alls juridiskt bindande. Att utsättas för frågor av denna art är djupt kränkande och diskriminerande.