I takt med att arbetslöshetsförsäkringen försämrades efter förra valet tecknade många LO-förbund egna inkomstförsäkringar till a-kassan. Försäkringarna täcker upp för inkomster som är högre än taket i a-kassan, som ligger på 18 700 kronor. Med Kommunals inkomstförsäkring får arbetslösa medlemmar 80 procent av sina inkomster upp till taket på 34 000 kronor de första hundra dagarna av arbetslösheten.
– Tanken när vi tecknade försäkringen var att ge medlemmarna ett skydd under den tid vi har denna regering som försämrat skyddet i a-kassan. Planen är att avveckla försäkringen först när vi får en arbetslöshetsförsäkring som når upp till de krav vi har om ersättningsnivåer, säger Anders Bergström, tredje vice ordförande i Kommunal.
Kraven han talar om handlar om 80 procent i ersättning av inkomsten med ett tak motsvarande det i sjukförsäkringen.

För Byggnads har försäkringen blivit så dyr att de nu säger upp den från 30 september, skriver Byggnadsarbetaren.
Arbetslösheten bland byggmedlemmarna är hög, och deras relativt höga löneläge har gjort försäkringen för dyr för förbundet. Medellönen i Byggnads ligger på drygt 26 000 kronor.
Kommunal har få arbetslösa medlemmar och dessutom färre medlemmar med inkomster ovanför taket. Det handlar om runt 40 procent av medlemmarna som har inkomster däröver, enligt Anders Bergström.
Antalet medlemmar som nyttjat Kommunals försäkring under de två år som den funnits är få. Under 2008 endast 1199 personer och mellan januari och november 2009 använde 1500 medlemmar inkomstförsäkringen. Den genomsnittliga inkomsten bland dem var förra året 21 800 kronor.

Antalet kan jämföras med antalet utbetalningar från a-kassan under en månad, som till exempel i december 2009 var 27 500 stycken, varav 12 000 tjänade över taket.
Varför är det så få medlemmar som använder försäkringen?
– Det är få som använder den och vi tror att fler är berättigade än de som söker. Men den slutsats jag kan dra är att våra medlemmar ofta inte är arbetslösa så länge och att de har inkomster nära taket vilket gör att de inte anser det lönt att söka, säger Anders Bergström.
Under 2008 betalades 6,1 miljoner kronor ut i ersättningar från försäkringen. Under januari-november 2009 har försäkringen betalat ut 5,9 miljoner kronor.
– Vi tycker att det är en bra prioritering. Inkomstförsäkringen är en bra försäkring för de medlemsgrupper som tjänar över taket.

Taket i arbetslöshetsförsäkringen har inte höjts sedan 2002. Däremot sänkte den borgerliga regeringen taket i a-kassan (år 2007) från 730 till 680 kronor de första hundra dagarna av arbetslöshet.

Kommunals inkomstförsäkring

•    Ger 80 procents a-kasseersättning för inkomster över taket på 18 700 kronor.
•    Gäller de första 100 dagarna av arbetslösheten.
•    Har ett tak på 34 000 kronor.
•    Infördes januari 2008.
•    För att få tillgång till försäkringen ska man vara medlem i både a-kassan och i Kommunal under minst 12 månader utan arbetslöshet.