SVAR: Det stämmer att reglerna ändrats, så att Försäkringskassan nu betalar ut ersättning i efterskott vid tandskada. Många som skadas har precis som du inte ekonomisk möjlighet att betala stora summor, utan tvingas ta lån. I värsta fall får man inte låna pengar och skadan kan inte åtgärdas. Reglerna om ersättning i efterskott är djupt orättvisa. Försäkringskassan ger nu rådet att man ska prova med att försöka göra upp en avbetalningsplan med sin tandläkare, börja betala av och därefter ansöka om ersättning.