SVAR: När de 75 deltidsdagarna är slut kan du bara få ersättning för veckor som du inte arbetar. Är din normalarbetstid till exempel 40 timmar måste du vara arbetslös minst sju timmar för rätt till ersättning, men om du har förbrukat de 75 deltidsdag-arna finns inte rätt till ersättning om du arbetat under veckan. Vid lägre normalarbetstid minskas antalet arbetslösa timmar som krävs för rätt till ersättning. A-kassan ersätter förlorad arbetstid och inkomsten saknar betydelse vid beräkning av ersättningsdagar.