SVAR: Om det handlar om övergång av verksamhet räknas enligt lagens regler anställnings-tiden hos två arbetsgivare ihop. Samma sak gäller om ett företag går i konkurs och ny arbetsgiv-are ska driva verksamheten vidare. Kontakta din sektion som känner till de lokala förhållanden som gäller för dig!