SVAR: Du har inte rätt till ersättning för förlorad inkomst, eftersom det krävs en sjukskrivning på minst 15 dagar för detta. Du har däremot möjlighet att få ersättning för dina glasögon om olycksfallet medförde besök hos läkare. Du söker ersättning genom den avtalsförsäkring vid arbetsskada du har genom arbetet, TFA eller TFA-KL.Blankett kan du få via din arbetsgivare eller dina fackliga företrädare.