Diskrimineringen minskar inte med mer information om den som söker jobb, konstaterar Dan Andersson i en rapport från Arbetarrörelsens Tankesmedja. Han redovisar resultaten från tio forskningsrapporter. Förhoppningen om att fördomarna hos den som anställer minskar om de får mer information om de arbetssökande är falsk.

Det kan snarare vara tvärtom: kvinnliga musikers chanser att få jobb i en symfoniorkester ökade när de fick spela upp bakom en skärm så att man inte visste om det var en man eller en kvinna som spelade.
En sökande med arabiskt namn måste söka 18 jobb för att få positiv respons från arbetsgivare jämfört med 10 jobb från en med ett svenskt namn, de hade båda likvärdiga CV:n.

Slutsatsen är att en ”blind” process med minskad information om till exempel kön eller etnicitet kan ge de arbetssökande likvärdiga chanser. Men – när man kommer till nästa steg, intervjuer, finns inget skydd mot fördomarna.
Sverige har av tradition många och noggranna register. 1,5 miljoner svenskar finns i brottsregistret, 400 000 finns antecknade hos Kronofogden.
– Ska arbetsgivarna få ta kreditupplysningar på den som söker jobb? Kräva utdrag ur brottsregistret och hälsoundersökning? Det krävs regler som sätter gränser, hävdade Dan Andersson när rapporten presenterades.
Utvecklingen har gått snabbt, och det finns förslag i en statlig utredning, SOU 2009:44, som blev klar förra våren. Men regeringen har ännu inte kommit med några förslag.

En del av informationen om arbetssökande kan arbetsgivarna hitta på nätet genom att söka upp sådant de enskilda lagt ut själva.
– Det skrämmande är att det som lagts ut alltid finns där, gamla dumheter glöms inte bort. Det skulle behövas en manual – så skyddar du dig från elektroniska medier.
Kan facket göra något för att motverka diskriminering när nya anställs?
– Ofta finns fackliga representanter med i rekryteringsgrupper. En sak att tänka på är att inte fråga efter sådan information som man inte får använda sig av, eftersom det skulle vara diskriminering. Till exempel om den sökande tänker skaffa sig barn.