– Trycket på att få heltid ökar. Unga kvinnor nöjer sig inte med deltid. Ska arbetsgivarna få personal i framtiden måste de erbjuda villkor så att man klarar sig på sin lön, säger Ylva Thörn, Kommunals förbundsordförande.
Avgörande är nu vad som händer i avtalsrörelsen men Ylva Thörn håller dörren öppen för lagstiftning.
Mona Sahlin lovade att komma med ett lagförslag före valet år 2002, hur ser du på att löftet inte hölls?
– Ibland gör man det svårt för sig genom att trassla in sig i lagtekniska problem. Det fanns ett lagförslag inför senaste valet men då förlorade Socialdemokraterna regeringsmakten.
Att kvinnor mot sin vilja tvingas arbeta deltid ser hon som ett genomgående systemfel i synen på kvinnor.
– Det gör mig stormande galen att arbetsgivare i lågkonjunktur försöker få kvinnor att sänka sin sysselsättningsgrad. Kvinnor får bära ansvar i alla lägen, det måste bli ett slut på det. Jag är mer taggad än någonsin, säger hon och påpekar att det aldrig talas om att man ska införa deltid inom manliga yrkesområden.

Hon betonar att det handlar om hur arbetet organiseras, även chefer måste inse att det måste förändras. De anställda ska inte tvingas in i delade turer och varannan helg för att få heltid.
Socialdemokraterna avvaktar för att se om heltidsfrågan får sin lösning avtalsvägen.
– Om inte parterna är överens är vi beredda att gå vidare med lagstiftning, säger Sven-Erik Österberg (S), men påpekar att det är en komplicerad lagstiftning.
– Det måste finnas undantagsregler, till exempel för ägaren av en tobaksaffär som bara behöver hjälp några timmar.

Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, vill varken ha lag eller bindande avtalsregler. Det finns yrken där det skulle ställa till problem, exempelvis inom hemtjänsten, personalintensivt på morgonen men inte tillräckligt med arbetsuppgifter mitt på dagen. Det försvårar möjligheterna att skapa bra heltidstjänster, enligt henne.
– Men vår utgångspunkt är att om anställda vill gå upp till heltid ska vi som arbetsgivare försöka ordna det.
Hon kan tänka sig kombinationstjänster, att anställda inom hemtjänsten under delar av dagen jobbar i annan verksamhet till exempel i skolan, vid skolmåltider eller som personliga assistenter. Men då krävs att man tänker nytt och är flexibel, även inom facket.
Inte heller Jonas Milton, vd för arbetsgivarnas organisation Almega, gillar lagstiftning. Det lönar sig sämre för företagen. Centrala avtal om heltid är otänkbart. Han anser att det är företagens sak att bestämma hur arbetet ska organiseras.
Hur ska företag kunna rekrytera unga människor i framtiden om de bara får en deltidslön? Här närmar han sig Ylva Thörn.
– Klart som katten att heltid blir ett konkurrensmedel. Vill du ha de bästa medarbetarna måste du erbjuda bra villkor. Det finns en självreglering i detta. Frågan löser sig så småningom.