Bengt Marcusson, vd för Carema Omsorg:
”Ska man få heltid fullt ut krävs delade arbetspass någon gång i veckan. Eller också får den som önskar heltid gå med på långa arbetspass, exempelvis under helger. Annars blir det väldigt dyrt för arbetsgivaren.”

Eva Högberg, friförskolan Talento i Falun:
”Kravet från facket på rätt till heltid är helt uppåt väggarna. Jag skulle kunna bemanna förskolan med bara heltider men då får jag varsla tre personer. Jag har 11 pedagoger. Fyra har heltid. Fler heltidare skulle innebära en merkostnad.”