Susanne Thulin gör olika material för bättre samspel i arbetslivet.
Vilken betydelse har självkännedom i arbetslivet?
– Det är grunden till ett gott samarbete. Ju mer man tagit reda på om sig själv desto bättre förutsättningar finns att förstå och acceptera andra människors beteenden. Dålig självkännedom kan innebära att jag tror att jag är ”perfekt” och att jag är omedveten om mina svagheter. Det kan bli grogrund till fördomar mot andra som är olika mig själv.

Susanne Thulin betonar att ju mer man tagit reda på om sig själv desto bättre förutsättningar att förstå och acceptera andra människors beteenden.
– Genom feedback från andra, hur de upplever mina insatser på arbetsplatsen, kan min självkännedom utvecklas. Jag blir medveten om mina starka och svaga punkter.
Kursdeltagarna är inbjudna till ett slags tårtkalas, varför?
– Syftet är att ”lätta på locket”. För att våga delta bygger Tårtan på en lekfull pedagogik. Det är frivilligt att delta. Därför är designen till spelet glad och vacker, precis som ett riktigt tårtkalas.