Morsan hade varit förtidspensionär i säkert tjugo år när lungemfysemen tog henne. Deltidsanställd som fritidsledare och sedan när ungdomsgården i Västertorp lades ner blev hon kvar som städerska. Med en riktigt taskig kommunallön, på deltid och sedan en lång sjukskrivning och förtidspensionering som ska ge 65 procent av den lön man haft, blir 5?000 spänn. Inte mycket att leva på.
Man får ofta itutat att man inte ska vara avundsjuk. Inte missunna andra människor deras löner. Men någonstans går väl ändå en gräns? En undre för vad man faktiskt måste ha för att överleva. Men också en övre – är den där lönen/pensionen/fallskärmen/bonusen rimlig?

Frågan är hur de där avgörande maktfrågorna låter sig ställas idag. Alla vet att inkomstskillnaderna på arbetsmarknaden växer. Men vad kan man göra åt det?
Jo, det finns faktiskt ett sätt visar historien. Starka fack och klassmedvetande. För när nästan alla löntagare är med i facket skapas en motkraft som gör att en del frågor vågar ställas i offentligheten igen. Som: Är den där vd-lönen rimlig? Eller: Borde inte våra
löner höjas? Man kan bara tänka på de fackliga ledare som ska förhandla fram vårens löneavtal. Om de vet att de har nästan varenda löntagare med sig i sina krav – att medlemmarna oftast i själva verket vill ha ännu högre lönelyft än facket kan kräva – ja tacka fan för att de har självförtroende med sig in till dusterna och manglingarna med arbetsgivarna.

De sista 30 åren har löntagarnas andel av BNP, alltså hur mycket som faktiskt går i lön, minskat från nära 60 till 50 procent. I stället har ägarnas andel ökat – och vi har fått större aktieutdelningar, börsbubblor och ord som bonus.
Bakom den där förändrade bilden vilar en enorm maktförskjutning.
När fackföreningsrörelsen nu går in i sin viktigaste avtalsrörelse handlar det därför om mer än lönenivåerna, som naturligtvis måste upp. I grunden handlar det om en av det demokratiska samhällets sista tydliga spår av klasskamp. I förhandlingen står intressekonflikten tydlig. De som vill värna arbetarnas intressen mot de som värnar ägarnas utbetalningar.
Min morsa fick aldrig bonus. Men en rimlig lön kan vi fixa tillsammans.

JA
Björn Ferrys OS-guld.Det roligaste tv-inslaget på länge!

NEJ
Ciabatta. Svensk smörgåskultur är i förfall. Bara massa bröd. Det är ju pålägget som är vitsen med mackan. Frågor på det?