Vad har du gjort för att nå ut med dina böcker?
– Jag har inte gjort så mycket reklam. Jag hade en liten blänkare i ”Silverarket”, personaltidningen i kommunen, och i april ska jag vara med på biblioteket här i Sala. Jag lottade ut böcker på Kommunals årsmöte och har satt upp lappar på ICA och Konsum om att böckerna finns att köpa.
Vilket är ditt bästa tips för att  visa upp vad man gjort?
– Man ska inte gå efter Jantelagen för då ligger det bara kvar i byrålådan. Här har vi ordnat medlemsutställningar lokalt, vilket är ett bra sätt för facket att hjälpa medlemmar att nå ut med vad de gör. Vi har också haft novelltävlingar och dikttävlingar där medlemmarna deltagit.