Varje dag sätter sig Kjell Andersmats i bilen för att besöka privata arbetsplatser i Gävleborg. Besöken kan gälla ridhus, skolor, vårdcentraler, golfbanor eller hem där personliga assistenter tar hand om brukare.
Några besök har gällt dem som arbetar hemma hos Pia Jansson. Han är nöjd med arbetsmiljöförbättringarna och dialogen med Pia Jansson som arbetsgivare.

Annars tycker han inte att lagändringen har inneburit någon större skillnad.
– Det blir ett mörkertal när brukaren/arbetsgivaren blir som en familj för personliga assistenter som då inte vill eller vågar bråka. I stället skyddar de bruk-aren och låter dennes intressen komma i första hand, säger han.
Kjell tycker ändå att många brukare/arbetsgivare är bra och fixar det som behövs.
– Men det är en knivig gränsdragning mellan arbetsmiljö-
lagen och LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktions-hindrade, säger han.
Men Arbetsmiljöverket betonar att LSS inte får gå före arbetsmiljölagen.
Kjell Andersmats tycker att det även kan vara problem hos privata assistansföretag, som hela tiden har omfattats av arbetsmiljölagen. Han är missnöjd med att det är svårt att få inspektera arbetsmiljön hos de brukare assistansföretagen har som kunder.
Ändå tycker han att assistansföretagen ofta sköter sitt arbetsmiljöansvar på ett bra sätt.

Magnus Nordenvall, samordnare för de regionala skyddsombuden i Kommunal Gävleborg, tycker att det har varit till nytta att arbetsmiljölagen nu även gäller arbete i arbetsgivarens hem.
– Tidigare hände det att bruk-aren såg arbetsmiljöproblem i sängkammaren enbart som en fråga om deras integritet. Nu kan vi föra en annan dialog med stöd av lagen, säger han.
Han tycker att det är svårt att organisera och ha kontakt med personliga assistenter som är anställda direkt av brukaren.
– I dagsläget har vi inga fackliga förtroendemän, som arbetsplatsombud. Det hoppas vi kunna ändra på, säger han.

Fem personliga assistenter vid ett assistansföretag vände sig till Kjell Andersmats och klagade på sin arbetsmiljö. Det slutade med att de personliga assistenterna söker nytt jobb. En nära anhörig till brukaren trakasserade assistenterna. Assistansföretaget gjorde inte tillräckligt för att stoppa detta. Kjell Andersmats vände sig till Arbetsmiljöverket som hänvisade till företagets egen skyddskommitté.

Resultatet blev att assistenterna sade upp sig och företaget sa upp kontraktet med brukaren. En av de fem assistenterna, som vill vara anonym, tycker att de har haft nytta av arbetsmiljölagen.
– Företaget har stöttat oss i
denna konflikt. Men det hjälpte verkligen att Kommunal agerade. Pang, tjoff, det blev möten direkt med ansvariga för att ta tag i det.
Kjell Andersmats tycker att Kommunal är bra på att bevaka ergonomi och den fysiska arbetsmiljön.
– Men vi saknar utbildning när det gäller psykosociala problem. Och dessa problem blir allt vanligare, säger han.

Olika anställningar

Personliga assistenter kan vara anställda på flera olika sätt:
- Av kommunen - kommunen har arbetsmiljöansvar.
- Av ett assistansföretag - företaget har arbetsmiljöansvar.
- Av ett assistanskooperativ/ideell förening - kooperativet/föreningen har arbetsmiljöansvar.
- Direkt av brukaren - brukaren har arbetsmiljöansvar.

Ändring i lagen

Från och med den 1 januari 2009 gjordes en ändring i Lagen om arbetstid mm i husligt arbete, som bland annat innebär att personliga assistenter, anställda direkt av brukaren, omfattas av Arbetsmiljölagen.
Däremot finns andra undantag kvar, som berör till exempel arbetstid, övertid och anställningsskydd.

Tillsyn av arbetsmiljön

Inom kort kommer Arbetsmiljöverket att bestämma hur det i fortsättningen ska använda sig av arbetsmiljölagen när det gäller arbete i annans hem.
Kommunalarbetaren erfar att det inte blir så stora förändringar jämfört med nu.
En arbetsgrupp inom verket lutar åt att tillsynen av arbetsmiljön i hemmen ryms inom ramen för den normala tillsynen.

Arbetsmiljö och avtal

Elektrikerförbundet har kommit längre än något annat fackförbund när det gäller arbetsmiljön.
Förbundet har fått in i kollektivavtal att brott mot arbetsmiljölagen är ett brott mot avtalet.
Ett sådant avtalsbrott kan leda till att arbetsgivaren får betala skadestånd till facket.