Linda Sundkvist till höger på bilden jobbar som personlig assistent hos Pia Jansson i Gävle. Pia är samtidigt hennes arbetsgivare. Sen ett år tilbaka gäller arbetsmiljölagen även för Linda.

 

För dem som arbetar i arbetsgivarens hem gällde tidigare lagen om husligt arbete, som inte ger de anställda samma rättigheter att kräva en bra arbetsmiljö.
Linda Sundkvist kan nu med stöd av arbetsmiljölagen hänvisa till arbetsgivarens skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.
Enligt lagen har de anställdas skyddsombud och Arbetsmiljöverket rätt att ingripa, och kan till och med stoppa arbetet, om inte arbetsgivaren lever upp till sitt ansvar.

Linda tycker att det är bra. Men hon tillägger att hon inte har anledning att klaga på sin arbetsmiljö när hon arbetar som personlig assistent åt Pia Jansson som bor centralt i Gävle.
– Är det något problem kan jag ta det direkt med Pia. Jag tycker att det är bättre att vara anställd direkt av henne. Nu kommer jag mer nära, är jag anställd av kommunen eller ett företag blir det mer ytligt om jag ska framföra mina problem till någon annan längre bort, säger hon på vägen hem från ett nyss avslutat arbetspass.
Hon är inte med i Kommunal och har aldrig känt behov av att be facket om hjälp för att lösa frågor om anställningen eller arbets-
miljön.

Men Kommunal har trots det varit hemma hos Pia och haft synpunkter på villkoren för de fem personliga assistenter som arbetar där. En assistent hade anmält arbetsskada och Kommunal fann att det i Pia Janssons hem förekom många tunga lyft utan de hjälpmedel som kan behövas för att undvika skador.

Liftar har nu installerats och en duschstol finns till hands i den rymliga bostaden där Pia lätt kan ta sig fram med rullstolen.
Landstinget i Gävleborg har för att spara pengar bestämt att hjälpmedel betraktas som arbetsredskap. Därför ska de bekostas av arbetsgivaren och inte ges särskilda bidrag för.