Vilka löner har kvinnor?
– Alla löner och inkomster går generellt sett ner i Ryssland som ett resultat av de senaste årens kapitalistiska utveckling och världens ekonomiska kris.

Kvinnor och allt fler invandrarkvinnor föredras som anställda av många arbetsgivare eftersom lönen är lägre än för männen. Löneskillnaderna blir större och större, så mycket som 35-40 procent. Det har inte hänt något på tio år, säger Olga. Dessutom har arbetslösheten bland kvinnor ökat och för den ekonomiska situationen för barnfamiljer är värre än någonsin.

Hur är det med könsrollerna?
– Generellt sätt har inte könsrollerna förändrats för kvinnorna i Ryssland. Det har inte blivit bättre. Att vara man är fortfarande en fördel.
Har kvinnorna organiserat sig mer?
– Kvinnor i Ryssland idag är mer disciplinerade och är mer organiserade under svåra tider. Fler kvinnor har gått med i facket, så här ser vi förbättringar.