– Om man efter sex månaders sjukskrivning förväntas kunna gå tillbaka till arbetet efter ett år ska man inte prövas mot hela arbetsmarknaden, säger socialförsäkringsministern.

Att ansvariga från Östergötland nämner att tiden är avgörande tar Cristina Husmark Pehrsson snarare till intäkt för att regeringens modell med en rehabiliteringskedja är rätt väg att gå:
– Hade personer som Sabina fått stöd till åtgärder och arbetsprövning tidigare hade återgången sannolikt gått fortare. Sabina gick sjukskriven i fem år och då förstår jag att det tar tid att komma tillbaka. Jag hoppas och tror att Östergötland kommer att se att tidsgränserna underlättar.