Dyra dagis hindrar heltid
Heltid är ingen huvudfråga för facket i Storbritannien. Nära hälften av Unisons 1,3 miljoner medlemmar arbetar deltid, varav de allra flesta är kvinnor. Bland några yrken, exempelvis städare på sjukhus och skolmåltidspersonal, är nära på alla deltidsarbetare. Facket kämpar främst mot lönediskriminering, att deltidarna ska få lika rätt till löneökningar och bättre pensioner.  
Barnomsorgen är dyr, ett skäl att nära 42 procent kvinnor jobbar deltid för att vara hemma med barnen.

Tyska facket ser helst kortare arbetstid
– Vi vill att kvinnorna själva ska få bestämma om de vill arbeta heltid eller deltid, säger Sylvia Skrabs på det tyska fackförbundet Ver.di.
– 44 procent av kvinnorna i Tyskland är deltidsanställda. Det beror bland annat på brist på barnomsorg. Den täcker i regel inte hela dagen.
-Det är också mindre lönsamt för kvinnor att arbeta när makarna sambeskattas. Kvinnor som arbetar deltid vill ofta arbeta mer och de som har heltid vill ha kortare arbetstid, säger Sylvia Skrabs.
– Facket ser helst en arbetstidsförkortning. I stället tvingas facket kämpa mot arbetsgivarnas krav att förlänga arbetstiden för heltidsanställda.

”Dåliga mammor jobbar heltid”

– Det verkar finnas ett kulturellt tryck som hindrar kvinnor att arbeta heltid. En mor som arbetar heltid betraktas som en dålig mor, säger George de Roos, internationellt ansvarig på fackförbundet Abvakabo FNV i Nederländerna.
Formellt ska det inte finnas några hinder för kvinnor att arbeta heltid, men varken barnomsorg eller utbildning är tillräckligt utbyggt för att ge bra förutsättningar för att kunna göra det.
– Vi inom facket fokuserar på att både kvinnor och män har ett arbete med en dräglig inkomst att leva på, så att man inte är beroende av någon annan.

Deltidsarbetet har stigit inom EU från totalt 15, 7 till 18,2 procent. Nära 31 procent av kvinnorna jobbar deltid, 7,5 procent av männen.

Nederländerna har högst antal deltidsanställda, därefter kommer Tyskland, Storbritannien, Sverige och Danmark. Medan endast cirka 2 procent av kvinnorna arbetar deltid i Bulgarien.

Finland utmärker sig också genom att inte ha så många deltidsanställningar som Danmark och Sverige.

Deltid i några EU-länder

Nederländerna:

2002: kvinnor 72,7 män 20,6

2009: kvinnor 75,6 män 23,8

Tyskland:

2002: kvinnor 39,2 män 5,2

2009: kvinnor 44,4 män 9,1

Storbritannien:

2002: kvinnor 43,3 män 8,4

2009: kvinnor 41,7 män 10,3

Sverige:

2002: kvinnor 32,3, män 9,7

2009: kvinnor 41,0 män 11,9

Danmark:

2002: kvinnor 31,1 män 10,1

2009: kvinnor 37,5 män 14,0

Finland:

2002: kvinnor 16,9 män 7,5

2009: kvinnor 17,5 män 7,8

Ungern:

2002: kvinnor 4,9 män 2,1

2009: kvinnor 7,5 män 3,9

Bulgarien:

2002: kvinnor 3,5 män 2,1

2009: kvinnor 2,1 män 2

EU:

2002: kvinnor 28,2 procent, män 5,6 procent.

Totalt: 15,7 procent

2009: kvinnor 30,7 procent, män 7,5 procent.

Totalt: 18,2 procent.

Siffrorna rör åldrarna 15 till 64 år och de som arbetar mindre än 35 timmar.
(Källa: Eurostat)