– Men trots allt går det ändå framåt, säger Barbro Budin, kvinnoansvarig på en av Kommunals internationella fack IUL i Genève.
– IUL bedriver projekt i Afrika för att få in kvinnor i det fackliga arbetet. Målet är att som en start rekrytera 10 000 nya kvinnomedlemmar i 15 länder. Och de gör framgångar.
Det handlar framför allt om kvinnor inom jordbruket, men också inom den informella sektorn, handel på gatan, etc. I Sydafrika utgör den informella sektorn mindre än 50 procent av den totala arbetskraften, i alla andra afrikanska länder överstiger den 50 procent.

Mänskliga rättigheter är själva grunden för frihet, rättvisa och fred i världen. Rätten att inte diskrimineras – bland annat på grund av kön – är en av de mest grundläggande rättigheterna som måste vara uppfylld för att andra rättigheter ska få ett meningsfullt innehåll.

Barbro Budin har jobbat på livs- och lantarbetarinternationalen IUL i 30 år och de senaste åren har hon haft ansvar för de fackliga kvinnofrågorna i världen. Det är ett stort och ansvarsfullt uppdrag.
– Kränkningar av kvinnors rätt finns i hela världen. Precis som för män riskerar kvinnor i oppositionspartier, fackföreningar och andra organisationer att bli trakasserade, hotade eller fängslade för att fredligt ha ut-övat sina mänskliga rättigheter.
– Dessutom utsätts flickor och kvinnor för olika former av könsrelaterat våld, som köns-stympning, och människohandel för sexuella ändamål.

FN antog 1979 en konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Ändå fortsätter diskrimineringen och i vissa länder är diskriminering av kvinnor inskriven i lagen.
   – I snittbloms-odlande länder i Afrika, var det vanligt att kvinnor utnyttjades sexuellt för att över huvud taget få arbete på plantagen.
Men det har blivit bättre, säger Barbro. I Tanzania till exempel har det skrivits in i avtal med arbetsgivaren att detta inte ska får förekomma.
– Många män har trott att det är helt normalt att utnyttja kvinnor för sin egen njutning. Det har varit en del av kulturen.
Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar dock generellt i världen. De ligger nu på 20 procent mindre i genomsnitt enligt världsfacket ITUC:s siffror.