– En stor del av dem som är anslutna till LO:s fackförbund är unga vuxna och det är de här personerna vi riktar oss till nu, säger Jytte Guteland.
I dag är det endast en tiondel av SSU:s medlemmar som också är med i något LO-förbund, exempelvis Kommunal. Målsättningen för Jytte Guteland och de andra inom SSU, är att de innan året är slut ska ha värvat 2500 nya medlemmar med facklig bakgrund. De vill också starta 10 nya fackliga SSU-klubbar.

För att lyckas med det här har de bland annat gjort ett fackligt temanummer av sin tidning Frihet, vilken kommer att skickas ut till alla de unga som är anslutna till något av LO:s fackförbund.
I augusti arrangerar de också, tillsammans med LO, en festival i Strömstad som går under det vitsiga namnet Festivalet.
– Det blir vår kickoff inför valet. Vi kommer att ha ett hundratal seminarier och det kommer också vara artister som uppträder, säger Jytte Guteland.
Får SSU som de vill kommer det komma 500 fackligt aktiva till Festivalet.