ST har frågat sina medlemmar som arbetar på arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Totalt svarade 3520 anställda (38 procent)av medlemmarna. Svaren visar att långt fler av de utförsäkrade än vad regeringen bedömt, tio procent, är så sjuka att de behöver olika former av sjukvård i första hand.

Regelverk och insatser inte är anpassade efter behoven, säger ST. Dessutom sänks ersättningen för dem som deltar i Arbetsförmedlingens program, tvärtemot regeringens utfästelser om motsatsen. Resurserna inte till för att hjälpa alla inom den utlovade tiden på tre månader.
Därför anser ST att reformen är ett fiasko.