det är en sådan natt
helt utan glömska
och tankens hittebarn
krossas lika lätt
som vildapeln
under stegen
ner mot havets
plötsliga tystnad

ja, det är en sådan natt