Anders Sandström, skyddsombud för Kommunal, är glad för att ledningen tagit till sig av den risk- och konsekvensanalys som Kommunal lämnade under förra veckan.
Det innebär att det nu blir ett så kallat ”omtag”. Och enligt den information som skyddsombuden fått kan ett nytt besked komma under nästa vecka, skriver Sundsvalls Tidning, ST.
 
De risker som uppstår för personalen om man genomför de neddragningar som konsulterna föreslagit är oacceptabla, har skyddsombuden konstaterat.
De bedömde riskerna med besparingarna som så allvarliga att man lämnade in en så kallad ”6.6A-begäran”. Det innebär att man var beredd att koppla in Arbetsmiljöverket.
– Också Sigbjörn Olofsson ger underkänt till konsultföretaget och han menar att förslaget inte kan genomföras i nuvarande utseende, säger Anders Sandström till ST. Hotet att dra in Sundsvalls sjukhus inför Arbetsmiljöverket finns dock fortfarande kvar.