De rödgröna partierna har krävt att Lavallagen ska skjutas upp ett år. De anser att regeringen inskränker de fackliga rättigheterna mer än vad EUs domstol kräver.
Dessutom anser de att lagen strider mot grundlagen.