Förhandlingarna mellan Kommunal och arbetsgivarna har slutat i oenighet. Sjukhuset och arbetsgivarförbundet Pacta har vänt sig till Arbetsdomstolen. Den ska avgöra om Peter Magnusson är skyldig att utföra arbetet på den geriatriska kliniken på sjukhuset, dit han omplacerats.

Kommunal har använt sig av tolkningsföreträde enligt en paragraf i medbestämmandelagen och vill att han ska få behålla sin tjänst på IVA, Intensivvårdsavdelningen.
– Sjukhuset har valt att göra Peter Magnusson till problemet. Det blir en form av bestraffning att omplacera honom, därför att han uttalade sig i media om att det förekom rasism, säger Maria Hansson, Kommunals ombudsman.

Förra året gick Peter Magnusson ut i TV-programmet Debatt och berättade om de rasistiska attityderna som rådde på IVA. Han blev utskälld av sina chefer. Styrelsen och högsta sjukhusledningen bad sedan om ursäkt.
Nu är han sedan tio månader arbetsbefriad i väntan på att frågan ska finna en lösning.

Sjukhuset anser att det råder för stora samarbetsproblem mellan IVA-personalen och honom, därför är det inte bra att Peter Magnusson blir kvar. Enligt redogörelsen till Arbetsdomstolen har han svårt att ta arbetsledning, inordnar sig inte arbetslaget, drar sig undan och surfar på dator för privata ändamål.
Men Peter Magnusson betonar att han aldrig under sina fem år på IVA varit inblandad i någon personkonflikt. innan han gick ut i TV.
– För mig är det en väldig kontrast att först få en skriftlig ursäkt från sjukhuset och sedan vänds det till att jag skulle ha samarbetsproblem, säger Peter Magnusson.

Peter Magnusson förlorar 4000 kronor i månaden på grund av att han inte får några OB-tillägg då han går hemma.
– Att göra så här mot människor är livsfarligt. Det kan knäcka dem, säger han och undrar hur någon anställd kommer att våga rapportera om missförhållanden i fortsättningen.
Nu blir det Arbetsdomstolen som avgör om Peter Magnusson är skyldig att jobba på geriatriska kliniken.