– Suveränt! Det här får följder för många förskolor runt om i Sverige, säger Christina Berg, huvudskyddsombud i Kommunals Haningesektion.

I november berättade KA om de låga borden och barnmöblerna på förskolorna i Haninge. Personalen fick ont i ryggar, nacke och knän av att tvingas sitta på låga och små stolar tillsammans med barnen. Facket vände sig till kommunen som svarade med att erbjuda personalen utbildning i ergonomi.
– Vi skickade deras svar till Arbetsmiljöverket, och i december kom de hit, berättar Christina Berg. Och nu kom svaret, de ger oss sitt fulla stöd.
Det har väl funnits barnmöbler förr också på förskolor, säger Christina Berg. Men då fanns också vanliga bord och stolar.

På förskolorna i Haninge fanns inte det, benen på bord och stolar sågades av, de vuxna skulle sitta tillsammans med barnen vid de låga borden. Skälet var att man skulle arbeta Reggio Emilia-inspirerat, barnen skulle enkelt kunna ta för sig och välja.
– Men våra rumpor skulle behöva två barnstolar från IKEA, och benen får inte plats under borden, säger Christina.

Arbetsmiljöverket håller med: ”Att arbeta med barnen, äta lunch eller sitta vid personalmöten på de låga möblerna innebär att arbetstagarna ofta får sitta i obekväma, böjda och vridna arbetsställningar som kan innebära risk för skador i nacke, axlar och rygg etc.”
Kommunen måste se till att det finns bord och stolar i vuxenhöjd senast den 16 april, annars kan ett vite komma att utdömas på 250 000 kr.
Och riskerna är så allvarliga att beslutet gäller även om ärendet överklagas, skriver Arbetsmiljöverket.