Jacinta upptäckte då att hon inte kom in på sin e-post, den hade blivit ”kapad” av någon som tagit sig in i systemet och nu försökte få hennes vänner att skicka pengar till sig.
– Jag hade massor av e-postadresser till vänner, och alla de har fått det här brevet från bedragaren. Jag har försökt ringa alla som jag har telefonnummer till och berätta att jag inte alls har blivit rånad, säger Jacinta.

Över jul och nyår var Jacinta Njoroge på barnhemmet och skolan i Kampi ya Moto, Kenya. Det är i år tio år sen hon startade barnhemmet, då med 8 barn. Idag bor där över 70 barn. Barnhemmet och skolan stöds av KA och av många kommunalare.
Jacinta Njoroge har nu en ny e-postadress: jecinta.njoroge@gmail.com