Tvisten gällde ett gruppboende i Eskilstuna. Arbetsmiljöverket hotade Eskilstuna kommun med 75 000 kronor i böter om någon av personalen utsätts för tobaksrök när de arbetar i lägenheterna.

Kammarrätten säger i sin dom att kommunen inte kan förbjuda vårdtagarna att röka i sina lägenheter. Domstolen anser att socialtjänstlagen och LSS i det här fallet går före arbetsmiljölagen.
Visserligen tycker domstolen att kommunen har ett ansvar för personalens arbetsmiljö.

Men Kammarrätten tycker att kommunen har gjort tillräckligt, genom att till exempel förbättra ventilationen.
Det är enligt domstolen inte rimligt att kräva ytterligare åtgärder, som rökförbud.