Rapporten är tänkt att vara ett underlag för en dialog inom Kommunal och med arbetsgivare och ideella organisationer. Här finns också råd om vilka frågor man ska tänka på när frivilligarbetare (volontärer) kommer in på arbetsplatserna.

De meningsfulla uppdragen finns just inom den offentliga servicen, som skola, fritidsverksamhet, barn- och äldreomsorg. Under nedskärningarna på 1990-talet blev det diskussion om frivilligarbetet, och när kommunalare inom vård och omsorg nu åter sägs upp kan diskussionen bli aktuell igen.

De medlemmar i vården som arbetsgruppen intervjuat och som har erfarenheter av volontärer på arbetsplatsen är dock positiva. De äldre får den guldkant på tillvaron som personalen inte har tid att ge. De ser inte de frivilligarbetande som något hot mot sitt jobb.

De pensionärsorganisationer som kommer till tals i rapporten pekar ändå på risker: ”Kommunen skulle aldrig anlita en frivillig utan utbildning för att installera eller underhålla ett elsystem, varför är det då fritt fram när det är frågan om ett människoliv?” säger till exempel SKPF, Svenska kommunalpensionärernas förbund.
PRO hävdar att många äldre är rädda för tanken att bli beroende av ideella krafter.
Organisationen pekar också på risken att pensionerade kommunalarbetare kan komma att ses som potentiella frivilligarbetare.

Två av tre svenskar tycker att frivilligt aktiva kan ge något annat än det som avlönad professionell personal erbjuder. Mer än tre av fyra ser inte alls att frivilligarbetet skulle vara ett hot mot avlönat arbete. Men kvinnor 45 – 74 år är mer misstänksamma än gruppen i stort, särskilt kvinnor som inom några år själva ska gå i pension.

Frågor att tänka på:

- Vilka arbetsuppgifter kan vara lämpliga att skötas av volontärer?
- Vem handleder, arbetsleder och introducerar volontären?
- Vem bestämmer villkoren för volontärerna?
- Hur ska försäkrings- och trygghetsfrågor hanteras för volontärerna?
- Vilka är riskerna och möjligheterna med att volontärer utför arbetsuppgifterna?
- Vilket ansvar har volontärer för brukarnas sekretess och integritet?
- Vad görs om insatserna avbryts i förtid?