På den psykiatriska kliniken på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg och på många andra psykiatriska kliniker runt om i landet pågår det sedan länge en kvalitetsförsämring vad omvårdnad i det akuta skedet beträffar.
Orsaken till detta är att mentalskötartjänster konverteras till sjukskötersketjänster så fort någon mentalskötare slutar av olika skäl. Målsättningen är att de team som tidigare bestått av två skötare och en sjuksköterska ändras till en mentalskötare och två sjuksköterskor.
Det är oftast mentalskötaren som bistår med olika hjälp under dagen, till exempel hjälp med hygienen, social träning, sängbäddning promenader mm.

Denna omvårdnadsinsats kommer att minska då endast en mentalskötare är kvar i teamet. Intentionen med denna förändring är dock att även en sjuksköterska ska vara ute på avdelningen och bistå med den omvårdnad skötare har gjort och fortfarande gör sedan generationer tillbaka och inte bara den specifika omvårdnad som sjuksköterskorna är utbildade att göra.
Detta fungerar inte idag på de flesta ställen där detta genomförts. Då patienterna inte kommer ut lika ofta, får samma kontinuitet i sin omvårdnad som tidigare blir vårdtiden längre och genast har vi bara förlorare på arenan. Detta är en kvalitetsförsämring!

Att detta pågår över hela landet med dessa konverteringar är något som Kommunal känt till sedan länge. Det är viktigt för våra medlemmar att tala om hur Kommunal tänker nu. På sikt kommer vi att förlora en halv yrkeskår.
Jag har arbetat fackligt på Sahlgrenska Sjukhuset i många år och jag måste säga när det gäller detta jag skrivit om här så var det ”bättre förr”. Då avser jag främst perioden 1970-1985. Innan man fattar beslut i denna färdriktning är det viktigt att man har en aktuell erfarenhet med sig i beslutsrummet. Dessa åtgärder kommer att kosta mer än vad men tror.

Tommy Dahllöf