Hur har ni jobbat?
– Vi har jobbat väldigt nära brandmännen och de har varit väldigt nyfikna på vad vi har gjort. Våra designstudenter har varit ute på brandstationer, deltagit i övningar och i vissa fall också övernattat på stationerna för att få en bild av hur arbetet ser ut.

Vad har projektet gått ut på?
– Tio studenter har arbetat fram tio olika förslag på nya arbetsredskap, ny utrustning och nya kläder. Bland annat har man försökt skapa nya handverktyg och ny andningsutrustning.

Kommer den nya utrustningen börja användas direkt i verksamheten?
– Det är svårt, för vi jobbar mycket med framtida lösningar, men vem vet? Det är möjligt.

Kan du ge några konkreta exempel på nya tekniska lösningar som ni har jobbat fram?
– Bland annat sladdlösa klippverktyg när man ska ta sig in i bilar och ett särskilt släp efter brandbilarna där man kan deponera arbetsutrustningen efter en brand, så att brandmännen inte får i sig giftiga ämnen.