I december tecknade Kommunal ett avtal med landstinget i Dalarna om rätt till heltid. Det gäller så fort landstinget ska nyanställa eller återanställa.
– Det är inte så att från och med 1 januari så är alla heltidsanställda. Vi är realister, man måste börja någonstans, säger Anders Wennberg, ombudsman för Kommunal Dalarna.
Avtalet kan komma att innebära en kombinerad tjänst på två olika avdelningar. Men Kommunal Dalarna är nöjd.
– Syftet är att man ska få lön man kan leva på. Vi måste se till att man har så mycket så att man kan klara sig själv i kvinnodominerade yrken, säger Anders Wennberg.

Dalarna är helt ensam om att ha ett kollektivavtal om rätt till heltid tecknat med ett landsting, och i dagsläget finns inget som tyder på att fler är på väg att följa deras exempel. Det visar rundringningen till Kommunals samtliga avdelningar.
Många landsting har fattat politiska beslut om alla anställningar ska vara heltid eller att man ska sträva mot högre sysselsättningsgrad.
– Fler arbetsgivare lovar rätt till heltid på enskilda arbetsplatser. Men det är spridda öar. Vi ser att det är oerhört många som jobbar deltid och visstid. Det är inte rimligt att det ser ut så på arbetsmarknaden år 2010, säger Lasse Thörn, enhetschef på enheten för arbetsrätt och kollektivavtal på Kommunal.

Gävleborg är ett av de län där det finns ett politiskt beslut att om rätt till heltid, och enligt ombudet Maria Hammarberg följer arbetsgivaren detta.
Men Gävleborg är ett positivt undantag. De flesta berättar att dessa beslut sällan efterföljs, särskilt inte i dag när budgeten är stram. Politiska beslut är en bra ambition, men det räcker inte anser de allra flesta som KA talat med.
– Det finns det en del kommuner i Västerbotten som har politiska beslut om rätt till heltid. Det är en ambition och målsättning men om de inte fullföljer det så finns det inga sanktoner att ta till. Det är det som är det unika med Dalarna, att det är ett kollektivavtal, säger Tomas Hedman.

Lasse Thörn håller med. Regleras detta i ett kollektivavtal finns också sanktionsmöjligheter, poängterar han. Han tror inte att lösningen ligger i lagstiftning heller. Kommunal ser först och främst att frågan går att lösa mellan facket och arbetsgivaren.
– Ambition är att lösa det med kollektivavtal. Om man vänder sig till politiker är risken att man får förändring i lagstiftningen hela tiden när sammansättningen i riksdagen förändras, säger Lasse Thörn.
– Med förra majoriteten hade vi en överenskommelse att rätt till heltid var målsättningen. Men den här majoriteten har inte samma intresse för personalfrågor, om man säger så. De har mest haft fokus på att privatisera så mycket som möjligt och det kommer de fortsätta med under våren, säger Tommy Setzman, ombudsman i Stockholms län.
Även Kommunal Uppsala vittnar om att allt fler ofrivilligt arbetar deltid.
– Vi har inget sådant avtal, inte med kommuner eller landsting. Tvärtom går det åt andra hållet. Det är bedrövligt. Känslan är att det har blivit sämre, säger Mats Ola Hjelm.

Rätt till heltid har länge varit ett mål inom Kommunal, men i årets avtalsrörelse är rätt till heltid en av de centrala frågorna. LO-förbunden har gemensamt valt att prioritera frågan.
– Det här är ju kanske en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna. Man gör sig beroende av andra när man jobbar deltid. Det skapar ingen frihet för individen, och det är oftast kvinnor som jobbar deltid, säger Lasse Thörn.