Familjen assistenten arbetade åt, hade tappat förtroendet för henne och ville ha en annan.
Kvinnan anmälde då sin arbetsgivare till DO, diskrimineringsombudsmannen, som nu för andra gången vänt sig till arbetsgivaren och begärt ett yttrande.

Bolaget hade när de fick veta att hon tillhörde Jehovas Vittnen beordrat henne att sluta omgående och iakttog inte lagens krav på minst en månads uppsägningstid.
Kvinnan yrkar nu på diskrimineringsersättning samt skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen, LAS.