KA 100 årDe svåra åren och kriget är över. Ekonomin blomstrar, gammalt och slitet ersätts med nytt och modernt. Matrecept­en tipsar om konserverad svamp och frukt, soppor på burk och halvfabrikat som gör det enklare för husmor, det förutsätts fortfarande att det är kvinnans roll och ansvar att laga maten.

På samma sätt beskrivs dammsugare och tvättmaskin som fantastiska hjälpmedel för att underlätta för kvinnan att hålla rent och snyggt hemma.
Kommunalarbetaren från 1960 speglar den framtidsoptimism som råder i landet. Tonen är annorlunda mot i dag där det är problem och missförhållanden som i första hand lyfts fram. Texterna skrivs oftast av tidningens två journalister, redaktören Hans Backman och redaktions­sekreterare Åge Jensen.
Men ansvarig utgivare, den som ytterst bestämmer innehållet i tidningen, är ingen journalist utan Kommunals ordförande Gunnar Hall­ström.

Arbetsplatsreportagen i tidningen handlar sällan om fackliga problem vad gäller arbetsvillkor eller arbetsledning. Istället beskrivs med entusiasm det moderna samhällets framväxt.