KA 100 årBrandel konstaterar att den som har råd och lust både kan köpa skivor och kassetter. Men han varnar: ”Låt bara inte viljestyrda och koncentrerade musikupplevelser sköljas bort i ett permanent ljudskval!”

Kassettbandet presenteras som ”det senaste nya” och beskrivs som ”mycket liten och behändig och där bandet löper i ett slutet hölje”. Brandel Kassettbandberättar att kassettspelaren är vardagskamrat för ungdomar som när repertoaren är pop skruvar upp ljudet så att det blir störande. ”Mot denna ljudnedskräpning av vår miljö fordras en samhällelig vakthållning”, uppmanar han.