KA 100 år”TV-veckan som genomfördes i privat regi (Sandrews) får nog sägas ha varit en framgång”, skriver KA i nr 13/1954.
Tidningen hade ett helsidesreportage om ett av de första teveförsöken i Sverige. ”En sak gav veckan i alla fall klart besked om: det ska inte vara kommersiell reklam i svensk TV. Det är förmodligen bara bra.”