KA 100 årDen Baltiska utställningen i Malmö hölls 1914. Signaturen ”X.” berättar i nr 2 av Kommunal-arbetaren samma år att utställningen ”gör ett imponerande uttryck av harmoni och storslagenhet”.

I numret dessförinnan erbjöd arbetare i Malmö bostad för kolleger från övriga landet som ville besöka utställningen.  ”X.” ordnade dock boendet på annat sätt.

Efter att han berättat lite om Baltiska och om Malmö förlorar han sig i betraktelser om huvudstaden på andra sidan sundet – Köpenhamn. Där upptäcker han ”frihet från allt onödigt tvång”, ”en gemytlighet” och framför allt ”billiga priser på livets nödtorft”. Resebrevet avslutas med en reflektion om hur hans ”rekreations- och studiefärd medfört en vidgad syn på livet”.