Bolaget menade att kvinnan och det ofödda barnet kunde skadas. Fallet anmäldes till DO, diskrimineringsombudsmannen som drev fallet till förlikning. Bolaget gick då med på att betala kvinnan 80 000 kronor.

DO stödde sig på EG-rätten som innehåller ett så kallat starkt förbud mot att diskriminera gravida.
– Skyddslagstiftningen ska skydda gravida, inte utestänga kvinnor från arbetslivet säger DO, Katri Linna.