KA 100 årEsperanto skapades i slutet av 1800-talet av den polske ögonläkaren Zamenhof. 1891 bildades den första esperantoföreningen i Sverige. I Kommunalarbetaren får man lära att esperantos alfabet består av 28 bokstäver, 5 vokaler och 23 konsonanter. När ett uttal ska beskrivas kan det göras genom att ljudet liknas med det som ”uppstår när man kraxar ett fiskben ur halsen”.

Den nionde lektionen består i att man ska översätta ”Arbetare i hela världen förenen eder!”.
En paroll som ”kan bli verklighet om alla arbetare i olika länder förstå varandra. Genom esperanto blir arbetarna intima vänner och hela världen öppnar sig”.

Räkna på Esperanto

1=Unu
2=Du
3=Tri
4= Kvar
5= Kvin
6=Ses
7=Sep
8=Ok
9=Nau
10=Dek