KA 100 årOmbyggnaden av Allmänna BB i Stockholm hyllas av Kom­munalarbetaren. Tid­ningen tycker att resultatet är värt en blomma ”åt led­ningen som visat god vilja och förståelse, åt vår personal som diskuterat fram behoven och visat förmåga att precisera dessa”.

Rubriken på reportaget är ”Väl planerad ombyggning på Allmänna barnbördshuset gav trevliga personalrum”.