KA 100 årI dag är hon ordförande för Kommunalpensionärerna i Trelleborg. I nr 14/1975 sa hon till KA:
”FN:s kvinnoår har haft en enorm betydelse genom att stimulera till debatt och medvetande om kvinnors ställning.”

Nu konstaterar hon att framför allt u-landskvinnorna fick stor uppbackning. I Mexico City fick Sverige igenom krav på att kvinnor ska ha rätt till arbete oavsett om de var gifta eller inte, utbyggd barnomsorg och att männen ska ta ansvar för hem och barn.
– Om man delar vårdnaden får pappor och barn bättre kontakt. Kvinnorna får lättare att hålla sig à jour med yrket, säger Maj-Britt Frendahl.

Då tyckte hon att det viktigaste för Sverige var att se över andelen kvinnor och män i politiska och fackliga styrelser. I dag är 47 procent av riksdagsledamöterna kvinnor, i Kommunals förbundsstyrelse är 11 av 13 ledamöter kvinnor.
– Det är roligt. Kvinnorna förtjänar det. Då kom inte kvinnor till tals på samma sätt. Men jag tycker att det borde vara fler kvinnor i affärsvärlden i dag.

Hon tror att olika kvinnokommittéer gett andra kvinnor självaktning. Ändå är hon emot kvinnoklubbar.
– Jag tycker att man ska slåss på lika villkor. Man ska bli vald för att man är duktig, inte för att man är kvinna.
Själv har hon fått sitt självförtroende från att ha spelat bordtennis och handboll. Hon anser att mycket förändrats sedan 1975.
– Då fick kvinnorna slåss för varje post. Nu har männen blivit mer vana att kvinnor tar på sig ansvar. De har inte lika förutfattade meningar.

ID: Maj-Britt Frendahl

Ålder: 77 år. Bor: Hus utanför Trelleborg. Familj: Make, två söner 52 och 43 år. Bakgrund: Sjukvårdsbiträde, telefonist, telefonföreståndare och facklig ordförande för alla landstingsanställda kommunalare i Trelleborg samt ledamot av Kommunals överstyrelse. Aktuell: Representerade Sverige på FN:s kvinnokonferens i Mexico City 1975.