KA 100 årHur var det att vara pappaledig?
– Då var jag ortopedtekniker på lasarettet i Västerås. Jag fick mycket skit av min arbetsgivare. Chefen var lite äldre och tyckte inte att män skulle sköta barn. Men han lugnade ner sig när han såg att det var verklighet.
Fick du några reaktioner på att KA skrev om dig?
– Många pratade om att det stått i tidningen och tyckte att det var bra. Sedan spred det sig på jobbet, fler pappor var hemma med barnen.
– Det är möjligt att jag påverkade dem. Och jag har sparat tidningen.
Då var 6 procent av papporna föräldralediga, i dag är drygt 20 procent. Har du något råd till papporna?
– Det var en bra upplevelse. Jag var hemma med alla tre barnen och vi har bra relationer. Jag tror att det hänger ihop med att jag var hemma.