– Det är obegripligt att Attendo inte känner till arbetstidslagens regler, säger Jan Rehn, ombudsman på Gotland.

Han ger exempel på hur schemat såg ut:
Arbete på fredagen från kl 15 till kl 10 på lördagsmorgonen, inklusive åtta timmars jour.
Sen ett nytt pass klockan 15 till kl 10 på söndagsmorgonen, också inkluderande 8 timmars jour.
Och sen omedelbart ett nytt pass fram till kl 21 på söndagskvällen.
– Jag har aldrig sett något liknande.

Reglerna i arbetstidslagen innebär att veckoarbetstiden då jour ingår inte får överskrida 48 timmar i snitt över en fyramånadersperiod.
– Det var enkelt att se att man inte klarade det i det föreslagna schemat.
Jan Rehn tror att Attendo lagt ett för lågt bud och inte klarar att ha den bemanning som behövs på de fyra boendena.
– Man kan inte få det att fungera med fyra personer på ett boende som ska vara bemannat dygnet runt alla dagar.

I väntan på ett nytt förslag till schema arbetar personalen vidare på det schema som gällde då kommunen drev boendena.
Attendo Care tog över verksamheten vid de fyra gruppboendena i Klintehamn vid årsskiftet 2008/09.  
Karin Palmqvist är skyddsombud och har påtalat risker för hot och våld på ett av boendena.
– Personalen har inte fått stöd och utbildning för att hantera riskerna, och de har saknat en fungerande arbetsledning, säger hon.
Arbetsmiljöverket kopplades in i höstas, och i slutet av januari ska Attendo ge svar på vad företaget ska göra för att förbättra förhållandena.
– De anställda har haft sju chefer på ett år – det säger väl allt, säger Karin Palmqvist.

KA har sökt regionchefen för en kommentar, men det är presschefen som ringer tillbaka.
– Vår ambition är förstås att vi ska hitta en lösning tillsammans med Kommunal. Det är inte så att vi kalkylerar med arbetstider som strider mot lagar, säger Jonas Morian som är presschef.
Men sju chefer på ett år, och Arbetsmiljöverket inkopplat, hur ska det förklaras?
– Myndigheterna ställer högre krav på chefer i den privata vården än de ställer på vård och omsorg i kommunal regi. Det har varit svårt att hitta en chef med den kompetens som krävs, man dagspendlar inte till Gotland som man kan göra mellan andra kommuner.  Därför har det blivit tillfälliga lösningar.
Har Attendo helt enkelt lagt ett så lågt bud att det inte går att klara en bra bemanning?
– Nej.

10a § arbetstidslagen

Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader.
Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden skall semester och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat likställas med fullgjord arbetstid.