KA 100 årHälsorisker på arbetsplatsen, lyder rubriken som var skriven på finska. Med start på 1970-talet innehöll varje nummer av Kommunalarbetaren en eller ett par artiklar vars innehåll var skrivet på finska.

Ibland handlade det om villkor och avtal i Sverige. Andra gånger om vad som hände inom arbetsmarknad och politik på andra sidan Öster-sjön i Finland. Människor med finsk bakgrund är den största minoritetsgruppen i Sverige. Fler än var 14:e invånare i Sverige har finsk bakgrund i första, andra eller tredje generation.