KA 100 årVattnet hade ransonerats i Malmö. De gamla vattentäkterna blev för små. Vattenverket kunde vissa tider inte hålla trycket i ledningarna, berättar Kommunalarbetaren i nr 9. I de översta våningarna i en hel del av stadens höghus hörde man på sin höjd ett fridsamt luftsus, när kranarna vreds på.
Nu har man byggt Skandinaviens längsta vattenledning, en tremila ledning av bonnarör från sjön Vomb.

Staden framträder som mönsterarbetsgivare. Fem man måste placeras i avkroken Vomb. De fick behålla sina malmölöner och staden uppförde fem rymliga och trivsamma enfamiljshus. De ”deporterade” är synnerligen belåtna, påstår Kommunalarbetaren.
Sune Malmgren, sakkunnig på området och Kommunals representant för va-personal, förklarar idag att bonnarör är plåtrör som in- och utvändigt isolerats med armerad betong med helmantlad ingjuten stålkärna. Han har själv varit med och lagt en ledning år 1970 från Vomb till Malmö. Han minns att arbetarna förr jobbade treskift på vattenverket i Vomb. Idag är det mesta datoriserat på vattenverken och de anställda har beredskap.