KA 100 årOch dessutom Stockholmspoliser att försvara dem. Sundsvalls kommun ville inte förhandla med Kommunal varken lokalt eller centralt. De ansågs vara ”odugliga”.

Efter en kort tid utbröt en strejk bland renhållningsarbetarna den 7 januari 1924 som beskrivs i KA nr 1. Latrinkärl och gatusandning gjordes av strejkbrytare beskyddade av polis, alla uppresta från Stockholm.